Duszpasterze parafii
Ks. Andrzej Romuald Kuś - proboszcz parafii od 2001 r.
Ks. Proboszcz święcenia kapłańskie przyjął 31 marca 1983 r.
Posiada tytuł magistra teologii oraz godność
kanonika honorowego Kapituły Chełmskiej.
Ks. Andrzej pełni funkcję Dziekana Dekanatu Bychawskiego.

Ks. Krzysztof Robert Pochwatka - wikariusz parafii od 2016 r.
Ks. Krzysztof święcenia kapłańskie przyjął 7 czerwca 2003 r.
Posiada tytuł magistra teologii.

Ks. Przemysław Ruszniak - wikariusz parafii od 2018 r.
Ks. Przemysław święcenia kapłańskie przyjął 1 czerwca 2013 r.
Posiada tytuł magistra teologii.
Ks. Przemysław pełni funkcję moderatora rejonowego
Ruchu Świało-Życie.

Ks. Zbigniew Cąkała - wikariusz parafii od 2021 r.
Ks. Zbigniew święcenia kapłańskie przyjął 28 maja 2005 r.
Posiada tytuł magistra teologii.
Dyżury w Kancelarii Parafialnej
Byli proboszczowie
Ks. Jan Soroka - w latach 1944 - 1948
Ks. Wincenty Szczepaniak - w latach 1948 - 1958
Ks. Dominik Maj - w latach 1958 - 1976
Ks. Zygmunt Kopa - w latach 1976 - 1983
Ks. Tadeusz Bereza - w latach 1983 - 1997
Ks. Kazimierz Gajda - w latach 1997 - 2001
Ks. Andrzej Romuald Kuś - od 2001 r.
Byli wikariusze
Ks. Zbigniew Starnawski - w latach 1945 - 1948
Ks. Kazimierz Truchel - w latach 1948 - 1949
Ks. Antoni Olszewski - w latach 1948 - 1949
Ks. Edmund Ilcewicz* - w latach 1948 - 1949
Ks. Jan Mazur** - w latach 1949 - 1952
Ks. Józef Bieńkowski - w latach 1950 - 1954
Ks. Tadeusz Gryta - w latach 1952 - 1954
Ks. Marian Chomicz - w latach 1954 - 1957
Ks. Kazimierz Wójtowicz - w latach 1957 - 1958
Ks. Tomasz Rusek - w latach 1957 - 1958
Ks. Stanisław Obara - w latach 1958 - 1961
Ks. Leonard Zaręba - w latach 1958 - 1961
Ks. Kazimierz Florek - w roku 1961
Ks. Henryk Zieliński - w latach 1961 - 1965
Ks. Józef Wilk - w latach 1965 - 1966
Ks. Kazimierz Kałużny - w latach 1966 - 1969
Ks. Stanisław Wrotkowski - w latach 1966 - 1967
Ks. Eugeniusz Kaźmierczak - w latach 1967 - 1968
Ks. Jerzy Ryss - w latach 1968 - 1971
Ks. Henryk Staszczak - w latach 1969 - 1971
Ks. Józef Adamek - w latach 1971 - 1974
Ks. Mariań Jabłoński - w latach 1974 - 1981
Ks. Jan Kiełbasa - w latach 1974 - 1981
Ks. Aleksander Zeń - w latach 1975 - 1983
Ks. Zbigniew Sykut - w latach 1981 - 1983
Ks. Adam Siedlecki - w latach 1982 - 1984
Ks. Henryk Nogalski - w latach 1983 - 1986
Ks. Szymon Szlachta - w roku 1984
Ks. Bronisław Osuch - w latach 1984 - 1985
Ks. Adam Brzyski - w latach 1984 - 1985
Ks. Czesław Wnuczek - w latach 1985 - 1986
Ks. Maciej Jechalke - w latach 1986 - 1987
Ks. Zygmunt Klich - w latach 1987 - 1988
Ks. Andrzej Maleszyk - w latach 1987 - 1988
Ks. Jan Łagód - w latach 1988 - 1989
Ks. Józef Nieściur - w latach 1989 - 1990
Ks. Jan Karaś - w latach 1989 - 1990
Ks. Wojciech Gajewski - w latach 1990 - 1993
Ks. Kazimierz Myszka - w latach 1990 - 1992
Ks. Jacek Zaręba - w latach 1992 - 1998
Ks. Jan Janikowski - w latach 1993 - 1995
Ks. Mirosław Bończoszek - w latach 1998 - 1999
Ks. Sławomir Kaliszyk - w latach 1996 - 2000
Ks. Wiktor Koczwara - w latach 1998 - 2003
Ks. Andrzej Sławomir Sarna - w latach 2000 - 2002
Ks. Bogusław Suszyło - w latach 2000 - 2005
Ks. Bogusław Marzęda - w latach 2003 - 2006
Ks. Marek Ludwik Jaworski - w latach 2002 - 2008
Ks. Witold Janusz Gąciarz - w latach 2005 - 2007
Ks. Grzegorz Zając - w latach 2006 - 2008
Ks. Grzegorz Kolasa - w latach 2007 - 2014
Ks. Tomasz Gap - w latach 2008 - 2011
Ks. Tomasz Skałecki - w latach 2008 - 2014
Ks. Konrad Szlachta - w latach 2011 - 2014
Ks. Leszek Tałanda - w latach 2014 - 2016
Ks. Marcin Rejak - w latach 2014 - 2016
Ks. Piotr Stasieczek - w latach 2014 - 2018
Ks. Krzysztof Robert Pochwatka - od 2016 r.
Ks. Łukasz Nizio - w latach 2017 - 2021
Ks. Przemysław Ruszniak - od 2018 r.
Ks. Zbigniew Cąkała - od 2021 r.


* Późniejszy biskup pomocniczy diecezji lubelskiej.
** Późniejszy biskup pomocniczy diecezji lubelskiej, a następnie ordynariusz diecezji siedleckiej.
Czy wybrałeś już drogę?
Duchowa pomoc!

Parafia Bychawa - 2013